Драги клиенти,

на вашето внимание предлагаме тарифите ВО Консулт за консултиране и обслужване. Имате възможност да се възползвате от предварителен разговор в рамките на 10-15 минути, който е безплатен и така да прецените, дали бихте желали да използвате услугите ни.

ТАРИФА ЗА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

I. Клиенти – физически и юридически лица

1. Кандидатстване за кредит – включва консултация, определяне на нуждите, структуриране на сделката, предварително одобрение от предварително определен брой банки и аргументирано предложение за най – добра банка.
1.1. Кандидатстване за потребителски кредит – 50 лв.
1.2. Кандидатстване за ипотечен кредит – 70 лв.
1.3. Кандидатстване за бизнес кредит – 150 лв.

2. Такса след одобрение
2.1. Такса след одобрение на потребителски кредит – по договаряне
2.2. Такса след одобрение на ипотечен кредит – 0 лв
2.3. Такса след одобрение на бизнес кредит – 1% от размера на отпуснатия кредит, но не по –малко от 200 лв

3. Такса за консултация при лош кредит – 80 лв (включва анализ на влошения кредит и предлагане на решение)

4. Такса за водене на преговори с банкова институция при просрочен кредит – 1% от размера на кредита, но не по малко от 100 лв. Разходите за издаване на нотариално заверено пълномощно са за сметка на клиента. Таксата се плаща при подписване на договор за предоговаряне/ преструктуриране с банката

Всички споменати цени са без ДДС.