Една нова и не чак толкова позната дейност на банките, а именно кредитирането на студенти и подпомагането им през времето на обучение с финансиране на разходи свързани с университетски такси, учебни материали, плащане на квартира или общежитие. Студентските кредити са една от широко дискутираните теми в обществото от дълго време. Проблемите на този вид кредитиране е, че банките дълго време проучваха възможностите за осигуряване на добро обезпечение на отпуснатите средства. Повечето студенти в самото си начало на образованието не разполагат с големи възможности и тъкмо студентският кредит е начина да се даде едно стабилно начало на образованието на хората без много възможности. Към днешна дата няколко банки на територията на България предлагат отпускането на студентски кредити с много разнообразни условия и изисквания, които кандидатите трябва да покрият, преди да получат нужното финансиране. Лихвените проценти по този вид кредити варират в рамките от 7 до 15% на годишна база, което показва, че пазара на студентски кредити все още не е добре разработен и тези големи разлики в лихвените нива са ясна предпоставка за промяна към по-добро в следващите няколко години. Отпускането на финансирането също в някои банки е лимитирано за хора до определена възраст, като тя най-често е фиксирана на 35 години и кандидат над тази възраст изобщо не се допускат до разглеждане.
В някои банки студентски кредити се отпускат за финансиране на обучени в степен докторантура и тук правилата за възрастовата граница не са валидни, тъй като повечето кандидати са надхвърлили 35-те години по време на защитаване на докторската си дисертация.

Свържете се с нас за помощ и консултиране при кандидатстване за кредит или заем

Leave a Reply