Рефинансирането – възможност за намаляване вноските, лихвата, срока и условията на погасяваният от Вас кредит. Банковите пазари са сфера на постоянно променящи се лихвени проценти, срокове, такси и други условия обвързани с много и различни финансово-икономически и пазарни промени. Един ипотечен кредит е обвързан с дългосрочно задължение обикновенно от порядъка на 15, 20 или 30 години. За този голям период от време на банковите пазара могат да настъпят сериозни промени свързани с условията по кредитирането и най вече лихвения процент. В случай че лихвеният процент се повишава с времето, кредитополучателя може да е доволен от лихвеният процент на който се обслужва кредитът му в момента. Рефинансирането е решение при другият случай – когато лихвените проценти намаляват и конкуренцията между кредитните институции се засилва. Чрез рационално и добре обмислено рефинансиране на текущите си финансови задължения, кредитоползвателите могат да упражняват достатъчно ефективен контрол върху тях, и да реализират значително намаление на месечните си разходи. Пример за това е ситуацията с родните банки в периода около 2000-2001г. – тогава лихвените нива за ипотечни кредити бяха около 16-18%, докато в момента лихвеният процент е под 10%.

Някой от нещата които бихте спечелили от едно рефинансиране:
·                                 Намаляване на лихвения процент на кредита, съответно и месечните погасителни вноски
·                                 Намаляване срока на изплащане на кредита като размера на месечните вноски остава същият
·                                 Намалени такси по обслужване водещи до по нисък ГПР(Годишен процент на разходите)
·                                 Възможност за по висока оценка на имота с който ще се обезпечи кредита
·                                 Възможност за рефинансиране на няколко потребителски кредити с един ипотечен с много по ниски лихвени проценти.

Свържете се с нас за помощ и консултиране при кандидатстване за кредит или заем

Leave a Reply