Investment In Stock Exchange In Taiwan

Edelweiss Securities Online Trading

Characteristics Of Simple Forex Tester Reviews

Online Trading Account Virtual

Schedule Usduah Forex

 • Енергоспестяващи прозорци
 • Изолации на стени, покриви и подове
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи

For Withdrawal Of Funds Of Forex

Forex Trading Demo Account Turkmenistan Каква е процедурата за отпускането на кредита:

 1. Първото което трябва да направите е да изберете фирмата която ще Ви извърши услугите и ще Ви достави материалите за енергоспестяващото мероприятие. Списък на фирмите одобрени за програмата може да намерите на сайта на организациятаhttp://www.reecl.org/bg/ei_about.php
 2. След като сте избрали фирма, следващата стъпка е да отидете във фирмата и да помолите да Ви изготвят пълна оферта за исканата от Вас стока. Офертата трябва да е направена на точно определен формуляр, който можете да изтеглите отново от WEB сайта на организацията на адрес http://www.reecl.org/bg/form_ofr.php
 3. С така направената оферта отивате в най-близкия офис на някоя от участващите банки(може да ги видите на адресhttp://www.reecl.org/bg/applforms.php) и заявявате че искате да кандидатствате за Кредит за Енергийна Ефективност. В различните банки условията за кредита могат да са различни, като кредита е потребителски, офертите може да сравните и от предлаганите на нашия сайт КРЕДИТНИ КАЛКУЛАТОРИ.От тук нататък всичко е като нормален потребителски кредит, като в зависимост от банката в някой от случаите сумата се привежда директно на фирмата производител, и за Вас остава само да чакате да дойдат да Ви монтират избраната стока.
 4. Следващият етап е след като поръчаната стока вече е доставена (монтирана). След успешно завършване на енергоспестяващия проект, кредитополучателите трябва да разпечатат и попълнят Формуляра за безвъзмездна помощ (може да се изтегли отhttp://www.reecl.org/PDF/forms/Grant%20request%20form.pdf) , който се подава в клона на финансиращата банка, заедно с протокол за извършени работи(може да се изтегли от тук http://www.reecl.org/PDF/forms/Protocol.pdf) и оригинална фактура, която съдържа поне: дата, име и адрес на доставчика или монтажника; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.
 5. Тук остава да чакате комисията на организацията да дойде и провери дали всичко е монтирано по нужните стандарти и изисквания (щом е от одобрена фирма на 100% е така). След посещението, организацията www.reecl.org уведомява Вашата банка че всичко е наред и превежда сумата която се приспада от главницата. През времето докато организацията не е одобрила проекта изплащате кредита към банката както е отпуснат, без да е приспадната сумата от помощта. Срока за посещение на комисията е до 3 месеца след приключване на проекта, което означава че 3 месеца може да изплащате сумата без приспаднатата помощ.
 6. След превода на помощта от банката Ви се обаждат и преподписвате погасителен план в който размерът на помощта е приспаднат от главницата.

Linedata Longview Trading System

single stock trading pause and play

Leave a Reply

Indicatori Forex Adx System

Türkiye'De Dolar Kuru On Forex Bugün Online

Trends In Binary Options 10 Minimum Deposit

Log in
Copyright © 2017 Кредит | Заем за вашите нужди. All Rights Reserved.