Trends In Binary Options Trading Lithuania

Binary Options Richard Top 10

Koľko Burzové Trhy, Na Slovenskom

Србија Берза Сајт

breakfree george 653 george street

Cara Memahami Trend Forex Самите наименования на кредитите биха довели даден потенциален клиент до мисълта, че за да кандидатства за такъв кредит не е необходимо наличието на трудов договор и доказване на трудови доходи. Често това води до разочарование, след като стане ясно, че всъщност не е така.

Forex On The Samsung Galaxy Note Tablet Price In Swaziland

Бързият кредит не означава, че няма да Ви бъдат изискани документи, доказващи Вашите доходи, а че ще получите решението на банката в рамките на 24 ч. (средно около 4 дни в обичайните случаи).Разбира се тази бързина се заплаща от клиента под формата на по-висок лихвен процент по кредита. Ще го забележите при сравнение на ГПР (годишния процент на разходите).

Подобен вид кредит е примамливо предложение за всеки заемател и банките проявили по-голяма активност вече отдавна го предлагат.

Forex Grid Trading Strategies Доказване на доход при кредит без доказване на доход

Мисълта, че банката може да отпусне заем, без да изиска удостоверяване на доход е мисъл блазнеща много кандидати за такъв. Подобни предложения са сред първите, които попадат в полезрението им, но едва при самото кандидатстване се разкрива реално какви са изискванията. Често се случва при кандидатстване за кредит клиентът да не може да докаже официално доходите, които получава или те да са прекалено ниски. Разбираемо е в този случай той да се насочи към оферти, където изискването за доход „не е водещо”. Дали, обаче, реално съществуват такива предложения? За жалост, не съвсем. И до този извод можем да стигнем, ако се поставим на мястото на банката. Нека всеки си отговори сам, ако той е банка, би ли отпуснал кредит на клиент, без да се поинтересува дали, колко и какви доходи има, ще може ли да му върне парите в този случай и т.н. Едва ли някой ще се съгласи да даде пари просто така.

Казано с думи прости, кредитът без доказан доход не означава, че банката не се интересува от дохода Ви, а именно, че не можете да го докажете. Това са оферти точно за клиенти, които освен официалния си доход получават и неофициален, който обаче, не могат да удостоверят.
И пак да повторим, за да е ясно – основно изискване си остава представянето на удостоверение от работодател относно размера на трудовото възнаграждение, както и копие на трудов договор.

How To Exchange Currency For Forex Jamaica Потребителския кредит срещу лична карта

Характерното за потребителския кредит срещу лична карта е, че се изисква кредитоискателят да има минимум 6 мес. трудов стаж на безсрочен (постоянен) трудов договор при настоящият работодател към датата на кандидатстване за кредит и възраст минимум 18 години. И отново да не забравяме – независимо от облекчената процедура, доказване на доход се изисква.

Този вид кредит е подходящ за кредитополучатели, които са регистрирани в НОИ, но не могат да докажат реалния си доход дори чрез служебна бележка. Клиентът декларира доход, който банката приема до определен размер в зависимост от местоработата.

Forex The Forecast On 20 02 12 From Aleksey Loboda Необходимостта от наличието на трудов договор

Всеки кредитополучател, би се замислил върху изискването за постоянен трудов договор, въпреки търговските наименования на тези кредити. Действително ако всеки се постави на мястото на съответната банка, възниква и въпроса: Как да се намали риска за банката, като в същото време се увеличи печалбата на фона на удоволетворени клиенти?
Следователно наличието на горепосочените изисквания не би трябвало да е изненада за потенциалните клиенти.

Свържете се с нас за помощ и консултиране при кандидатстване за кредит или заем

Leave a Reply