Ипотечни кредити / Жилищни кредити
Имате възможност за избор на няколко различни типа лихвен процент при кандидатстване за ипотечен кредит:

·                                  Taux De Change Des Devises Étrangères Au Burundi Aujourd'Hui Ипотечен кредит с фиксирана лихва - при тях договорената лихва остава една и съща през целият период на изплащане, това в някой случай може да се окаже по изгодно , в други – не. Причина за това е, че движението на лихвените проценти за по-големи периоди от време, каквито са периодите на изплащане на един ипотечен кредит, не могат да се предвидят. Лихвеният процент може да се увеличи или спадне.
·                                  Gethrforexception Example Of Cover Ипотечен кредит с нефиксирана, плаваща лихва - състои се от две части: фиксирана лихва + плаващ лихвен процент базиран на различни финансови индекси. При тази лихва можем да спестим известна сума при намаляване на плаващият лихвен процент, но е възможно и увеличение на цената, на ипотечния кредит, при процентно завишаване на базовите индекси.
·                                  Replication Of Binary Option Gambling Ипотечен кредит с промоционална лихва - с доста ниска или нулева лихва за определен начален период – примерно 6 месеца, 1, 2 или повече години и с един от по-горните варианти за останалия период.
Binary Options Safe Buddy 3 0 Лихвите по ипотечните кредити варират според:
·                                 вида на имота;
·                                 дохода на кредитоискателите;
·                                 целта на ипотечния кредит;
·                                 валутата в която се тегли кредита;

Тези лихви започват от 6,29 % (при стандартни ипотечен кредит с фиксирана лихва в Евро ) и стигат до 12,99 % при кандидатстване за ипотечен кредит без доказване на доход . В някои банки предлагат така наречените “carry trade” ипотечни кредити в Швейцарски франкове, които кредити са на по ниски лихви в сравнение със стандатртните ипотечни кредити.
Размера на ипотечните кредити зависи от вида на ипотекирания имота и в някои случаи от дохода на кредитоискаелите, като може да се стигне и до 100% финансиране при ипотекиране на новопостроен жилищен имот.
Срока на ипотечните кредити варира от 1 до 35 години . Възрастта на кредитополучателя при изтичане на срока на кредита в повечето случаи не трябва да надхвърля 65- 70г.
Forex Head And Shoulders Trading Pattern Видове ипотечни кредити
·                                  Breve História De Macau Bolsa De Valores De Macau Ипотечни кредити за покупка на жилище
·                                  Denare Currency Trading Ипотечни кредити за покупка на гараж самостоятелно или в комбинация с апартамент, къща или вила
·                                  Stock Trading India Pdf Download Ипотечни кредити за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит, разрешен от друга банка, независимо от целта му – покупка, строителство,довършителни работи, ремонти, подобрения
·                                  Stock Market Au Congo Vue D'Ensemble Ипотечни кредити за строителство на къща или вила и за завършване на степен „груб строеж” или окончателно завършване.
·                                  Economic Times Of India Forex Trader Ипотечни кредити за довършителни работи на апартамент, къща, вила и прилежащ гараж (ако има такъв).
·                                  robbie wessels day trading Ипотечни кредити за подобрения на урегулирани поземлени имоти, предвидени за жилищно или вилно застрояване.
·                                  Virgin Money Uk Isa Issue 102 Ипотечни кредити за подобрения на недвижими имоти – ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране, газификация, саниране и др.
·                                  investing com opzioni binaries Ипотечни кредити за чуждестранни и български граждани, които живеят и работят извън България . Срока на кредитиране варира между 15 и 25 години . В зависимост от изискванията на банките някои от изискваните документи може да се ноложи да бъдат легализирани за да бъдат използувани за нуждите на банките.
Стандартни документи изисквани при кандидадстване за ипотечен кредит
·                                 Документи за доказване доходите на кредитоискателите желаещи да изтеглят ипотечен кредит
·                                 Документи за собственост на недвижимия имот, приеман за обезпечение и/или предмет на сделка ;
·                                 Документ за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по ипотечния кредит;
·                                 Актуална скица, издадена от съответната община, за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти.
·                                 Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства, удостоверение за наличие или липса на задължения на фирмата по чл. 87, ал. 6 от ДОПК- за кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност.

Свържете се с нас за помощ и консултиране при кандидатстване за кредит или заем

Leave a Reply