ВО КОНСУЛТ ЕООД Ви представя улеснена възможност да комуникирате с вашите кредитни институции и предлага пълно съдействие във всяка стъпка от процеса на кредитирането и договярянвто с банката:

- при подготовката на необходимите документите;
- по време на попълването на всички данни за искането на кредит;
- през времето наодобрението

Процесът в стъпки:

1. Свързвате се с нас;
2. Обсъждате с консултант характеристиките на желания кредит и заедно оформяте сделката;
3. Ние подава искането за кредит в няколко банки (броят им се уточнява в стъпка 2);
4. Ние комуникираме с банковата институция за постигането на по-добри параметри;
5. Ние Ви представяме плюсовете и минисите на всяка оферта;
6. Ние Ви съпътстваме при набирането на документите за кредита;
7. Вие сключвате договор с банката за договорения кредит.